TRA CỨU SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Mã sinh viên:
Chú ý:
- bước 1: Trong mục Mã sinh viên: nhập mã sinh viên cần tra cứu
- bước 2: Ấn vào nút Tìm kiếm

Đây là thông tin tham khảo.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban quản lý đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Tel: 024-6261-7520 và 024-6261-7519.
Quay lại