TRA CỨU MÃ THẺ BHYT
Tra cứu theo: Họ và tên Mã sinh viên
Chú ý:
* Tìm kiếm theo Họ và tên:
- bước 1: Trong mục Tra cứu theo: bạn chọn mục Họ và tên.
- bước 2: Gõ đầy đủ Họ và tên cần tìm vào ô tìm kiếm.
- bước 3: Ấn vào nút Tìm kiếm
*Tìm kiếm theo MSV:
- bước 1: Trong mục tra cứu theo: bạn chọn mục MSV.
- bước 2: Gõ đầy đủ MSV cần tìm vào ô tìm kiếm.
- bước 3: Ấn vào nút Tìm kiếm

Đây là thông tin tham khảo.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban CTCT và CTSV - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Email: ctsv@vnua.edu.vn Điện thoại: 024.6261.7542
back