TRA CỨU CÔNG LAO ĐỘNG NGHĨA VỤ SINH VIÊN
KHOA NÔNG HỌC
Tra cứu theo: Mã sinh viên
Chú ý:
* Tìm kiếm theo Mã sinh viên:
- bước 1: Trong mục tra cứu theo: bạn chọn mục Mã sinh viên
- bước 2: Gõ đầy đủ Mã sinh viên cần tìm vào ô tìm kiếm .
- bước 3: Ấn vào nút Tìm kiếm

Liên hệ xác minh công lao động: Phòng 201 - Nhà A - Khoa Nông học
Go Back