TRA CỨU KẾT QUẢ THI TUYỂN
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021
Tra cứu theo: Họ và tên SBD
Chú ý:
* Tìm kiếm theo Họ và tên:
- bước 1: Trong mục Tra cứu theo: bạn chọn mục Họ và tên.
- bước 2: Gõ đầy đủ Họ và tên cần tìm vào ô tìm kiếm.
- bước 3: Ấn vào nút Tìm kiếm
*Tìm kiếm theo SBD:
- bước 1: Trong mục tra cứu theo: bạn chọn mục SBD.
- bước 2: Gõ đầy đủ SBD cần tìm vào ô tìm kiếm.
- bước 3: Ấn vào nút Tìm kiếm

Đây là thông tin tham khảo.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban quản lý đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Tel: 024-6261-7520 và 024-6261-7519.
Quay lại