TRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN OFFICE 365 CHO SINH VIÊN K66
Tìm kiếm theo:         
Từ khóa tìm kiếm:

Lưu ý:

- Tài khoản Office 365 rất quan trọng, được dùng để học trực tuyến, đăng ký ngành học, email, đăng ký học, lưu trữ đám mây,… cho sinh viên.

- Sinh viên dùng tài khoản (tên truy cập, mật khẩu) tra cứu được tại đây để:

  • Đăng nhập tại trang http://dknganh.vnua.edu.vn để đăng ký ngành học.
  • Đăng nhập tại trang https://www.office.com để có thể truy cập tiếp vào các ứng dụng (MS Teams – học trực tuyến, OneDrive – lưu trữ đám mây,…).
  • Hướng dẫn sử dụng MS Teams có tại: http://svteams.vnua.edu.vn/

Sinh viên phải thay đổi mật khẩu ngay trong lần đăng nhập đầu tiên nếu không sẽ không truy cập được.

Cách tra cứu

- Bước 1: Trong mục tìm kiếm theo các bạn lựa chọn tìm theo số giấy báo hoặc tìm theo số CMND/CCCD
- Bước 2: Mục từ khóa tìm kiếm: Nhập số giấy báo nếu mục tìm kiếm theo bạn chọn số giấy báo, nhập số CMND/CCCD nếu mục tìm kiếm theo bạn chọn số CMND/CCCD.
- Bước 3: Ấn vào nút Tìm kiếm.


Đây là thông tin tham khảo.
Mọi thắc mắc về tài khoản Office365 xin liên hệ: Quản trị mạng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Mobi: 0985 299 211.
Back to