TRA CỨU TRƯỜNG THPT TỔ CHỨC QUẢNG BÁ TUYỂN SINH NĂM 2021
Tên trường THPT: Thành phố/ Tỉnh:
Chú ý:
- bước 1: Trong mục tên trường THPT: nhập dầy đủ tên trường THPT cần tra cứu
(vd: THPT Cao Bá Quát)
- bước 2: chọn Thành phố/Tỉnh của trường THPT cần tra cứu .
- bước 3: Ấn vào nút Tìm kiếm

Đây là thông tin tham khảo.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban quản lý đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Tel: 024-6261-7520 và 024-6261-7519.
Back to