TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ VÀ ĐÃ HOÀN THIỆN HỒ SƠ

Chúc mừng các em đã đủ điều kiện trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ hoặc xét tuyển kết hợp vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022. Các em cần lưu ý các nội dung sau:

1. Thực hiện Kế hoạch xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Em cần phải điền nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) theo đúng nhóm ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển và đúng phương thức xét tuyển (Đó là xét học bạ, KH).

2. Tra cứu thông tin xét tuyển sớm vào Học viện tại đây:

Tìm kiếm theo CCCD/CMND:

3. Các em vào đăng ký xét tuyển chung trên Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ GĐ&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

4. Thời gian đăng ký trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT: 22/7 - 20/8/2022

5. Thông báo kết quả xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT: 16 - 17/9/2022

6. Chi tiết xem hướng dẫn đăng ký tại đây (file đính kèm).

Chúc các em thành công.

BAN THƯ KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022

=============================

Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT thực hiện theo hướng dẫn trong file đính kèm.

Quay lại